- tänjer gränserna -

Den 17 september startade grundkursen och fortsättningskursen.
Se mer under fliken KURSER & WORKSHOPS.


Välkomna till
Söndagsmilonga
Bredgatan 3 i Halmstad
Varannan söndag fram till 6 december (EVENT)

Kurs i tangoteknik samt
kurs i förarteknik

börjar 21 oktober (KURSER & WORKSHOPS)


Covid-19
Under hösten 2020 kommer vi bl a begränsa antalet deltagare både på kurser och milongor för att kunna öka avståndet mellan varandra och minska eventuell smittspridning. Se mer information om detta under respektive
EVENT och KURSER & WORKSHOPS


Tango Experimental i Halmstad arrangerar tangoevent där vi dansar till allt ifrån traditionell tangomusik till alternativmusik.

Vi tänjer gärna på gränserna. Det kan vara allt från att dansa till projicerad videokonst, till att plocka upp influenser från instruktörer med annan dansbakgrund än tangon.

Vårt koncept ”Tango Imago” kännetecknas främst av dans till gränsöverskridande musik, men också den traditionella tangomusiken har ofta ett stort inslag på våra event.

Vi dansar också på stranden, på gator, caféer och restauranger. Danserna i Halmstad lockar ofta besökare från stora delar av Sverige.

Vi anordnar kurser och workshops i tango, både mer traditionella för att få grunderna, men också workshops som utvecklar tangon eller främjar dansen på annat sätt. Kontakten och kommunikationen mellan dansarna ser vi som det viktigaste, liksom ökat välmående och kroppsmedvetenhet.

 

Besök oss även på Facebook:  Tango Experimental