Argentinsk tango är en fascinerande dans med stil, elegans, sensualism och temperament. Det är en dans som man kan träna på hela livet och ändå känna att man har mer att lära. Det sägs finnas möjlighet att kombinera mer än 3600 steg och turer!

Kursen vänder sig till dig som har tangons grunder och vill fortsätta utvecklas för att bemästra det sociala dansgolvet.
Vi ger dig en utökad repertoar så du känner dig friare att uttrycka dig genom fler möjligheter och variationer i din dans. Musikanpassning, teknik, stegkombinationer m.m.

Kursen startar torsdagen 7 september kl 19.45 - 21.15 och pågår 12 ggr. Platsen är Bredgatan 3 i Halmstad.
Ledare är Lisa Kresina och Stefan Mårtensson.

Kursen kostar 1200 kr för medlemmar i föreningen Tango Experimental och 1350 kr för alla andra. Man blir medlem för 2023 genom att sätta in 150 kr på Bankgiro 5129-6960

Länk till anmälningsformulär:


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScUrAWiQjpwXD87csdv46u72oBIgZWNRXfFAs1iyIdIP0eUbw%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR1_o6pH_4J9t4wCWG2itYK9R3Id1mHuu8SjIBac-ghSmmskWHnHUC1V-WE&h=AT2AlU5YQ4r-MLrYcdDWyE3wgKT3wRCe8Ff1aYzLQxgH6smgGAPUyyYUvdK7m3qKtHVHHbRyNwuBANX14U1g1rQU0ZrYxR_fFK2ldpJtMmrajSUxYT6oWns073gXvYiDoQ0w&__tn__=q&c[0]=AT3FM5ZhMTsosNztdlXCGrPMiyRIoP5Jq-802c4qoxH38A2xp2zlqNhy4e9w-g53ifh4FIL33igfMHnoUrkYXZLMGC66vNNy7QGvtieeOBhkPgn53k8Yt8qCXOEeUcexO_I