Argentinsk tango är en fascinerande dans med stil, elegans, sensualism och temperament. Det är en dans som man kan träna på hela livet och ändå känna att man har mer att lära. Det sägs finnas möjlighet att kombinera mer än
3600 steg och turer!
Kursen vänder sig till dig som har tangons grunder och
vill fortsätta utvecklas
för att bemästra det sociala dansgolvet.
Vi ger dig en utökad repertoar så du känner dig friare att uttrycka dig genom fler möjligheter och variationer i din dans.Musikanpassning, teknik, stegkombinationer m.m.

Kursstart: Torsdagen den 9 februari
kl 19.45 - 21.15 (12 kurstillfällen)
Lisa Kresina och Stefan Mårtensson är kursledare.

Anmäl dig via länken:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSf34bXFNWmz9WzggQhikzYbpRUgr27qlZTfI0Z9TCYbQqtIbQ%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR25aByJpYTPb2ernT-dS9TjxgZm-HIo9aCJpkj4FoL_fCEnpr3PpHlXlow&h=AT1Lz6jkkZ7yQGz7D5g32Q2CKJanQteWdDruVaeKPzlRjKrfbDq5cr4FXm2OZflALytfjSQCi-RvFGvqsYFi4r8kM802giPadRDdmXBelsvqHKClh5mVmmnAA-IxDG114-c&__tn__=q&c[0]=AT09nDC1y2Hnf0nF-tWtUX7am7JVOIumNP-Wa6ehhaNBM1OrIuUlfKsDqWe-no5utPN443nq-EnLZb6XHUFiY5z-pxZA8VPadxZDm5s8q8ITCg1UaYjbPnTNQBbWkNgexrY