Argentinsk tango har beskrivits som pardansernas Rolls Royce. Den innehåller allt ifrån stil och elegans till glädje, sensualism, närhet och lekfullhet.
Om man lär sig argentinsk tango kan man dansa överallt i hela världen.
Kursen vänder sig till dig som vill börja dansa och till dig som vill repetera grunderna. Du kommer att lära dig de vanligaste stegkombinationerna för att kunna dansa tango tillsammans med en partner. Inga förkunskaper behövs. Alla kan lära sig dansa tango, oberoende av ålder och erfarenhet.
Kursen börjar torsdagen 9 februari (12 kurstillfällen).
Kl 18.00 - 19.30. Kursen kostar 1200 kr för medlemmar och 1350 kr för icke-medlemmar. För båda kurserna reducerat pris till 1800 kr. Vänta med att betala tills du vet att fått plats.
Ledare är Lisa Kresina och Stefan Mårtensson
Anmäl dig via länken:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSf-LnbIyi2HymHzcZcyuXwS2T6zaHGqz-cyHn3E3brBtP5K7g%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR1XB9Q0GbcrvMSPBWbaXtP9JaICVamjl0TJAx1I8As1bxrEvofve1wE54Y&h=AT1_BoIVrPgiKY_kllDGC9Yo3NqLVDdK9T9pIN0snG-EavpjsUmgS0F7XkeksQS55V9hcHL-VgFeMS0z0bZl4bZTPSYnO5t7bYVhiPpde3QQ_4TafEyjw9aH5Xlc0ParseM&__tn__=q&c[0]=AT161Mk4MWu1yh37lqZBNj_xUKZfGvpL3iToId3FzExM2EfDvnPghZRbGnxkt-cyt_I0Dk97BPurPoMZ9AQQ82KkBSpr5ym9o66CZVDV0sQT4DOuK9frNQFm9-a8_MFe2y4