Milonga är en sprudlande glädjefylld dansupplevelse var det någon som sa, och det är bara att hålla med. Den här kursen vänder sig till dig som dansat tango ett tag och
som dansar på fortsättningsnivå.

Vi kommer att öva steg, stegkombinationer, teknik och leka med rytmen m.m. Har du aldrig dansat milonga eller kan lite grann och vill repetera, lära mer så är detta en kurs för dig.

Det kommer vara en fikapaus på mitten. Och den ingår i avgiften. Kurspris: 450kr (medlem)/650kr (icke-medlem).
Kursledare Lisa Kresina och Stefan Mårtensson
Det är ett begränsat antal platser så anmäl er gärna
här i formuläret:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe3JYVi7eBcpmmzROsGnM9dhFRP1iwh06uF_ACLTZD-id3h6g%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR3tG27LzCzjYl_PRW4ik7Xc_l2j6E6vPBv6yzotttRgeqgH4ffhvE5ECAw&h=AT0I1HIORp9biGVMaWsjyyFVnvpOvUP79SNuSNRs2UHMOkuLi2mONJgtcHdndjlViTL6llEJ1yDsxGWaz8nteFj5iR8oWEcNcyvE-xek_al4cZkzcDHTl9-LmebFa4qhjhI&__tn__=q&c[0]=AT1di0Gf3PZu_HjRXOqWOwg-JZPVIZ4On9nKwZ-gz0mb-8S5Rv32Shc9etcv0l8ljI14qiNqI8Kee6tPO_B2hRI_GDqKaZzcphtw5ZkIeGtQ7g4FA7YG7WI2y5MH5J7rddg