Prova att dansa tango

Du som aldrig provat tango förut men blir nyfiken hur man rör sig tillsammans eller som
berörs av tangomusiken:
Ett alldeles gratis tillfälle att kliva in i tangons värld.


Som all dans kräver argentinsk tango visserligen både teknik, känsla och samspel, men till skillnad från många andra pardanser är bestämda turer och steg inte så framträdande. Här lär man sig istället ett antal grundläggande rörelser och att tydligt föra och följa dessa. Rörelser kan sedan improviseras utifrån musiken, stämningen, det som partnern gör och hur de andra dansparen rör sig över golvet.

Den variationsrika musiken ger utrymme för att uttrycka både glädje, lekfullhet, retsamhet, sensualism,
dramatik och melankoli.

Här kommer ett intermezzo i tillvaron där du kan bli introducerad till tangons grunder. Med risk att bli uppslukad i ett känslosvall eller återfödd med fötterna på jorden. Eller om ni är ett par där vardagen har blivit alltför slentrianmässig och behöver värmas upp och känner att ni behöver kommunicera på ett nytt sätt; Ja då kan detta vara något.

Bredgatan 3 i Halmstad
2 september kl 18.00 - 19.30 
Alldeles gratis men det vore bra om
du anmälde dig på vår mail:

tangoexperimental@gmail.com

 

Ledare: Lisa Kresina och Christer Holmberg