Ett alldeles gratis tillfälle att kliva in i
den argentinska tangons värld.

Som all dans kräver argentinsk tango visserligen både teknik, känsla och samspel, men till skillnad från många andra pardanser är bestämda turer och steg inte så framträdande.

Här lär man sig istället ett antal grundläggande rörelser och att tydligt föra och följa dessa. Rörelser kan sedan improviseras utifrån musiken, stämningen, det som partnern gör och hur de andra dansparen rör sig över golvet.
Det är bara att komma.

Ledare: Lisa Kresina och Stefan Mårtensson