Prova på - argentinsk tango

Ett alldeles gratis tillfälle att kliva in i
den argentinska tangons värld.
Du som aldrig provat tango förut men blir nyfiken
hur man rör sig tillsammans eller
som berörs av tangomusiken:

Här kommer ett intermezzo i tillvaron där du kan bli introducerad till tangons grunder. Med risk att bli uppslukad i ett känslosvall eller återfödd med fötterna på jorden. Eller om ni är ett par där vardagen har blivit alltför slentrianmässig och behöver värmas upp och känner att ni behöver kommunicera på ett nytt sätt;
Ja då kan detta vara något.

Den variationsrika musiken ger utrymme för att uttrycka både glädje, lekfullhet, retsamhet, sensualism,
dramatik och melankoli.

Som all dans kräver argentinsk tango visserligen både teknik, känsla och samspel, men till skillnad från många andra pardanser är bestämda turer och steg
inte så framträdande.

Här lär man sig istället ett antal grundläggande rörelser och att tydligt föra och följa dessa. Rörelser kan sedan improviseras utifrån musiken, stämningen, det som partnern gör och hur de andra dansparen
rör sig över golvet.

Tid och plats:
Torsdagen 24 februari kl 18.30 - 20.00
på Bredgatan 3 i Halmstad.
Du behöver inte föranmäla dig.

Ledare: Lisa Kresina och Stefan Mårtensson